Toevoegen aan favorietenlijst

De Dordogne-vallei, het hydrografisch netwerk van Engranne, hellingen of paaiplaatsen, de landschappen en natuurlijke habitats van ons grondgebied zijn interessant. Hieronder vindt u de natuurgebieden die worden beschermd of waarnaar wordt verwezen in de inventaris van natuurgebieden van ecologisch, faunistisch en floristisch belang (ZNIEFF).

Het Natura 2000-netwerk

Europa heeft een verscheidenheid aan klimaten, landschappen en culturen wat resulteert in een zeer hoge biodiversiteit. Natura 2000 is een Europees netwerk van gebieden, representatief voor deze diversiteit, waar het behoud van habitats en natuurlijke soorten wordt gewaarborgd.

Dit ambitieuze systeem heeft tot doel beschermde soorten en milieus te behouden, rekening houdend met menselijke activiteiten en de praktijken die het mogelijk hebben gemaakt om ze tot op de dag van vandaag te redden. Dit netwerk is geen dekmantel, maar een benadering die het mogelijk maakt om land te contracteren voor het duurzaam beheer van bepaalde habitats van gemeenschappelijk belang. 

Het intergemeentelijke gebied Castillon-Pujols omvat twee Natura 2000-zones:

Dordogne

De Dordogne-vallei herbergt een opmerkelijke biodiversiteit van planten- en diersoorten op nationale, Europese en mondiale schaal. Zo blijven veel zeldzame en bedreigde soorten in andere gebieden in de Dordogne-vallei en in het bijzonder rond aquatische milieus.

We kunnen er onder meer noemen: 

 • trekvissen (met name lamprei, steur en zalm),
 • zoogdieren (de Europese otter, de Europese nerts),
 • vogels (nachtreiger, rotsmerel, oeverzwaluwen),
 • reptielen (de vijverschildpad), batrachians (agile kikker),
 • weekdieren (parelmossel, grote mossel),
 • insecten (kwik agrion, kort schaakbord),
 • vleermuizen (hoefijzervleermuizen),
 • planten (engelwortel van de estuaria, zwemmende streamer)

Het hydrografisch netwerk van Engranne

De site "Engranne Hydrographic Network", gecentreerd op de waterloop, zijn zijrivieren en bijbehorende omgevingen, herbergt 6 habitats en 11 soorten van gemeenschapsbelang, waaronder 1 habitat (alluviale bossen met zwarte els en gewone es) en 1 soort (Europese nerts ) waarvan het behoud als een prioriteit wordt beschouwd.

In 2018 voerde het Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l'Entre Deux Mers verschillende agromilieu- en klimaatmaatregelen uit ten gunste van de landbouw, voor meer milieuvriendelijke praktijken met een financiële bijdrage.

ZNIEFF-inventaris

De inventarisatie van natuurgebieden van faunistisch en floristisch ecologisch belang (ZNIEFF) heeft tot doel sectoren met sterke biologische capaciteiten en een goede staat van instandhouding te identificeren en te beschrijven.

Er zijn twee soorten ZNIEFF:

 • Type I ZNIEFF's: sectoren van groot biologisch of ecologisch belang
 • type II ZNIEFF's: grote, rijke en weinig gewijzigde natuurgebieden met een aanzienlijk biologisch potentieel.

Deze inventarisatie is vandaag een van de belangrijkste elementen van het natuurbeschermingsbeleid geworden. Het moet geraadpleegd worden in het kader van regionale ontwikkelingsprojecten (stedenbouwkundig document, creatie van beschermde gebieden, ontwikkeling van departementale loopbaanplannen, enz.).

Het intercommunale grondgebied Castillon-Pujols bevat 10 ZNIEFF

 1. Dordogne
 2. Vallei en hellingen van de Engranne
 3. Paaigronden van Saint Jean de Blaignac
 4. Kalksteenhellingen van St Emilion tot Castillon-la-Bataille
 5. Hellingen van Sainte-Colombe
 6. Kalkstenen hellingen van Pujols
 7. Paaigebieden van Flaujagues en Lamothe Montravel
 8. Paaigronden van Pessac-sur-Dordogne
 9. Paaigebieden van de Gambul
 10. Paaigronden van Beaupoils

Bronnen: