Toevoegen aan favorietenlijst

Haar roeping is in het bijzonder:
de inning namens de Waterschappen van de vergoeding voor aquatisch milieu (RMA);
beheer en onderhoud van de oevers van Franse rivieren en meren op zijn grondgebied;
het beheer van de visbestanden (artikel L.433-3 van het Milieuwetboek);
Milieubescherming ;
de groepering van vissers die verantwoordelijk zijn voor de visvergunning.

Locatie